Pierwszy Dzień Wiosny

,,Marzanno, marzanno,
Ty zimowa panno,
Dziś Cię utopimy,
Bo nie chcemy zimy”

Tymi słowami przedszkolaki powitały PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Wszystko rozpoczęło się od spaceru w poszukiwaniu symboli wiosny. Następnie, jak nakazuje tradycja, zatopiliśmy MARZANNĘ w wodzie. Wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę ,,Maszeruje Wiosna”. Celem tego wydarzenia było integrowanie społeczności przedszkolnej, zapoznanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Od razu w naszym ogrodzie zrobiło się wiosennie i kolorowo.