Oddział VII „Przyjaciele Puchatka”

Pani Sylwia i Pani Kasia w  oparciu o literaturę dziecięcą, zabawy, gry starają się zaspokoić naszą ciekawość. Lubimy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Chętnie uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Staramy się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubimy zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

wnuk