O nas

Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Króla Maciusia I jest bezpieczne i bardzo przyjazne dzieciom. Usytuowane jest w piętrowym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole jest zlokalizowane na osiedlu „Michałów” w miejscu oddalonym od ruchliwych ulic. Wszystkie pomieszczenia posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji zadań statutowych: doskonała baza lokalowa, ekologiczny i sportowy charakter przedszkola, zintegrowany
i zaangażowany w swoją pracę zespół nauczycielek i personelu pomocniczego.

Placówka posiada duży ogród przedszkolny systematycznie zadrzewiany, w którym znajdują się dwa dobrze wyposażone place zabaw, dostosowane do wieku dzieci i spełniające wymogi bezpieczeństwa. Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej, dużej,  dobrze wyposażonej sali zabaw i zajęć dla dzieci. Sale dydaktyczne zmieniają swój wygląd zgodnie z porą roku. Zawsze estetyczne, kuszące kolorami dające dzieciom spokój, są również wspaniałym miejscem do zabaw i nauki.

W chwili obecnej w naszym przedszkolu funkcjonuje 17 oddziałów:
5 w głównym budynku przedszkola przy ulicy Królowej Jadwigi 17, 5 w budynku przy ulicy Sobieskiego 3, 7 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców.
Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz. 17.00.

Placówka jest bliska dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Otwartość nauczycieli i rodziców, wspólne działanie, wzajemne zaufanie i ciągłe szukanie lepszych metod decyduje o sprzyjającym klimacie oraz osiągnięciach dzieci. Rozwój zainteresowań i zdolności dzieci zaowocowały licznymi sukcesami wychowanków w ogólnopolskich i miejskich prezentacjach i konkursach wokalnych, plastycznych, recytatorskich, turniejach wiedzy w Radomskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej oraz corocznych edycjach Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków.

Placówka nasza zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Współpracują z nami:

  • Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu
  • Muzeum Wsi Radomskiej
  • Komenda Miejska Policji, Wydział Ruchu Drogowego
  • Centrum Edukacji Ekologiczne
  • Centrum Zabaw dla dzieci Hula Park
  • Piekarnia Cukiernia Jarosław Gajda
  • Centrum Edukacji Artystycznej „Pinezka”
  • Kratki.pl