Programy

Programy realizowane w roku szkolnym 2018/2019:

  • „Trampolina” – program wychowania przedszkolnego, wyd. PWN
  • „Radosny przedszkolak” – program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
  • „Wesołe ABC” – program dla dzieci 6-letnich przygotowujący do nauki czytania i pisania
  • „Piękna nasza Polska cała” – projekt pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego