Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym Nr 8 im. Króla Maciusia I w Radomiu

Przedszkole czynna w godzinach: 600 – 1700

Podstawę programową realizujemy w godzinach: 800 – 1300

6:00 – 8:00
Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i wychowawcze
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
Praca z zespołem dzieci lub indywidualne wspomaganie, praca z dzieckiem zdolnym
Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
8:00 – 9:00
Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  i ze śpiewem
Czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
Profilaktyka stomatologiczna
9:00 –10:30
Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
Zajęcia  religii
Gry i zabawy ruchowe
10:30 – 11:15
Zabawy i gry sportowe
Zabawy organizowane i swobodne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wspieranie działań twórczych
Spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze
11:15 – 11:30
Przygotowanie do obiadu czynności porządkowe i higieniczne
Wdrażanie do samoobsługi
11:30 -12:00
Obiad
Przestrzeganie zasad savoir-vivru
12:00 – 13:30
Odpoczynek poobiedni, relaks z muzyką
Zabawy na świeżym powietrzu , spacery, obserwacje przyrodnicze
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze
Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.
Zabawy  ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia dodatkowe
13:30 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku
Czynności porządkowe i higieniczne
14:00 – 17:00
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
Zabawy w kącikach zainteresowań wg pomysłu dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela
Ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i wyrównawcza
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
Rozmowy indywidualne , rozchodzenie się dzieci