Oferta edukacyjna

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna w naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego oraz programów własnych opracowanych przez nauczycieli.  Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów.

W naszym przedszkolu obok podstawowej opieki, dziecko w formie zabawy i relaksu może zdobyć wiele wiadomości oraz rozwinąć swoje zainteresowania w zakresie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, kulturowo-estetycznej, muzycznej, technicznej i informatycznej, komunikacyjnej.

W pracy wychowawczej szczególną uwagę zwracamy na kulturę osobistą, pozytywny stosunek do rówieśników oraz wspieranie rodziny w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi.

Przedszkolaki mają możliwość obcowania ze sztuką podczas organizowanych imprez wyjazdowych i na terenie placówki.
Aby dzieci czuły się dobrze w otaczającym świecie, staramy się podtrzymywać i wzmocnić ich naturalny kontakt z przyrodą poprzez spacery i wycieczki.

Organizujemy niekonwencjonalne imprezy takie jak:

  • wycieczki plenerowe
  • wyjazdy do teatru i kina
  • zwiedzanie muzeów i skansenów
  • udział w koncertach muzycznych