Opłaty

Opłata za wyżywienie za mc LISTOPAD
8 zł x 20 dni = 160 zł

Opłata wynikająca z Uchwaly § 2 ust.2
1,00 zł x 6 godz. x 20dni = 120, 00 zł

Razem: 280,00 zł

Opłaty będą przyjmowane w głównym budynku Przedszkola
przy ul. Królowej Jadwigi 17 w dniach:

08.11. 2018 r. (czwartek)       w godz. 12.30-17.00
09.11. 2018 r. (piątek) w godz. 7.15- 11.00
13.11.2018 r. (wtorek) w godz. 7.15-11.00

 

Opłaty należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Ogłoszenie

Zgodnie z wprowadzoną przez Radę Miejską Uchwałę dzieci przebywające w przedszkolu na następujących zasadach:
w godzinach od 6.00 do 8.00- opłata wynosi 1,00 zl (za rozpoczętą godzinę)
od 8.00 do 13.00- realizacja podstawy programowej (bezpłatnie)
od 13.00 do 17.00- opłata wynosi 1,00 zl (za rozpoczętą godzinę)

Opłata za wyżywienie 8,00 zł

Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca płatne z góry.

Prosimy o terminowe wpłaty.